گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: محاسبه مقاومت ویژه

8,000 تومان

بازدیدها: 4گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: محاسبه مقاومت ویژه نویسنده: احمد پیردایه تعداد صفحات: 13        

0 فروش
خرید محصول

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: تعیین مقاومت درونی مولد

8,000 تومان

بازدیدها: 4گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: تعیین مقاومت درونی مولد نویسنده: احمد پیردایه تعداد صفحات: 13    

0 فروش
خرید محصول

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: به هم بستن موازی مقاومت ها

8,000 تومان

بازدیدها: 6گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: به هم بستن موازی مقاومت ها و به دست آوردن مقاومت معادل نویسنده: احمد…

0 فروش
خرید محصول

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: به هم بستن سری مقاومت ها

8,000 تومان

بازدیدها: 5گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: به هم بستن سری مقاومت ها و به دست آوردن مقاومت معادل نویسنده: احمد…

0 فروش
خرید محصول

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: اندازه گیری مقاومت با استفاده از رنگ آنها

8,000 تومان

بازدیدها: 5گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی 2: اندازه گیری مقاومت با استفاده از رنگ آنها نویسنده: احمد پیردایه تعداد صفحات: 13…

0 فروش
خرید محصول

کتاب حل المسائل طیف سنجی کالمن

8,000 تومان

بازدیدها: 335کتاب حل المسائل طیف سنجی کالمن ویرایش چهارم تعداد صفحات: 39  

4 فروش
خرید محصول

کتاب شیمی آلی فلزی میسلر

8,000 تومان

بازدیدها: 225کتاب شیمی آلی فلزی میسلر، زبان اصلی ویرایش دوم تعداد صفحات: 732  

1 فروش
خرید محصول

کتابچه آموزشی برج ها

8,000 تومان

بازدیدها: 58کتابچه آموزشی برج ها تعداد صفحات: 30 يكي از مهم ترين فرآیندهايي كه در صنايع مربوط به نفت انجام…

1 فروش
خرید محصول

دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی

رایگان!

بازدیدها: 53دستورکار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف تالیف: دکتر شهربانو رحمان ستایش تعداد صفحات: 25  

کتاب پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

8,000 تومان

بازدیدها: 67کتاب پلیمرهای معدنی و آلی فلزی، زبان اصلی تعداد صفحات: 348  

0 فروش
خرید محصول

نمونه سوال اصول صنایع شیمیایی

رایگان!

بازدیدها: 37نمونه سوال اصول صنایع شیمیایی،  دانشگاه پیام نور تعداد صفحات: 113

جزوه شیمی مواد غذایی

رایگان!

بازدیدها: 96جزوه شیمی مواد غذایی نویسنده: مسعود هماپور تعداد صفحات: 91